het nieuwe fundament manifest

HET MANIFEST

Het Nieuwe Fundament werkt vanuit een zestal uitgangspunten.
Hier staan we voor en hier streven we naar. 

01.

We geloven in de Waarheid

We streven ernaar de Waarheid te achterhalen en gebaseerd hierop keuzes te maken en te handelen – met als doel alles beter achter te laten dan hoe we het daarvoor aantroffen.

De Waarheid
De Waarheid is hetgeen in overeenstemming met de werkelijkheid zoals die is of wordt ervaren. De waarheid is afhankelijk van nieuw verkregen inzichten, levenslessen, een interpretatie van de Feiten – empirisch, kwalitatief of kwalitatief, of bekeken vanuit een ander perspectief.

De klimaatcrisis versterkt de ongelijkheid in de samenleving. Niet iedereen heeft de middelen, de mogelijkheden of hetzelfde gevoel van urgentie, om zich voor te bereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat. Dit is klimaatongelijkheid, ook wel klimaatonrechtvaardigheid. Door nú aandacht te geven aan oorzaken en gevolgen van klimaatongelijkheid betrekken wij ook de komende generaties.

 

02.

We geven klimaatongelijkheid de aandacht die het nú nodig heeft

03.

We handelen vanuit 4 grondbeginselen

Het Nieuwe Fundament toetst alle besluiten en acties aan vier grondbeginselen. Door vragen te stellen op basis van deze grondbeginselen, zijn we in staat om op korte- en lange termijn een eerlijke- en duurzame samenleving vorm te geven. 

Vragen zijn relevant voor alle niveaus (van huishouden, wijk, organisatie tot aan de samenleving als geheel). Hebben we voldoende feiten en kennis verzameld? Wordt mens, dier of milieu (onbewust) benadeeld? Kan de oplossing duurzamer, meer circulair, met minder materialen of transport? Is deze keuze eerlijk, hoe kan het inclusiever?

  • ALLES DUURZAAM
  • ALLES SOCIAAL INCLUSIEF
  • ALLES MENS- EN DIERVRIENDELIJK
  • ALLES WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD

Wie betaalt, bepaalt. Doorgaans. Maar niet hier. Bij Het Nieuwe Fundament staan investeerders los van het besluitvormingsproces. Doelen worden bepaald en besluiten worden genomen onder voorwaarde van gelijkwaardige inspraak van de betrokkenen. De investeringen die we doen leggen wij samen, ten allen tijde, langs de lat van de vier grondbeginselen. Zo bouwen we aan een duurzame en eerlijke toekomst.

04.

We investeren in gezamenlijke doelen

05.

We willen de grond terug

Het Nieuwe Fundament gelooft dat bepaalde grond van iedereen mag zijn. Grond is schaars en de verdeling vaak oneerlijk. Door grond terug te winnen en te ontwikkelen op basis van duurzaamheid en gelijkwaardigheid hopen we aan te zetten tot een eerlijke samenleving die toekomt aan onze gezamenlijke doelen en klaar is voor de toekomst. Op deze grond is iedereen gelijk aandeelhouder. Hier bepaald niet het bedrijf met de grootste pot geld of de persoon met meeste politieke invloed in de achterkamers. De aandeelhouders bepalen collectief de koers en wat er gebeurd met het geld dat collectief is geïnvesteerd. Alles mag, als het maar voldoet aan de wet en de 4 grondbeginselen van Het Nieuwe Fundament.

Het Nieuwe Fundament is altijd in ontwikkeling. Elke Nieuwe stap vraagt toetsing aan de grondbeginselen. Wat gaan we bijvoorbeeld met onze collectieve grond doen? Willen we ons hier aan educatie of aan kunst wijden? Willen we het bestemmingsplan wijzigen? Willen we duurzaam bouwen of de natuur juist behouden? Willen we meer grond bij kopen, of juist verkopen? Om afgewogen besluiten te kunnen nemen hebben wij elkaars expertise en inzet nodig. Jouw inzicht, jouw inbreng, jouw betrokkenheid en jouw handige handen zijn een belangrijk onderdeel van onze ontwikkeling.

06.

We rekenen op jullie expertise & inzet

IK GELOOF HET WEL

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van HET NIEUWE FUNDAMENT.

DOE MEE


Als je Rotterdammer bent, kun jij aandeelhouder zijn van 5300 m2 aan de Maas, 32 meter boven NAP en 40 KM voorbij de verwachte nieuwe watergrens. Samen beslissen we gelijkwaardig over de invulling, als het maar voldoet aan de grondhouding van HET NIEUWE FUNDAMENT.


Jij kunt investeren in HET NIEUWE FUNDAMENT. We investeren daarmee in grond en in het verspreiden van ons gedachtegoed. Het is niet alleen een investering in een ‘goed doel’, maar ook in fysieke grond voor alle Rotterdammers! 

Scroll naar top